Case

Brandweer Vakmanschapp

Bij de Brandweer kom je iedere dag nieuwe uitdagingen tegen. Hoe zorg je ervoor dat collega's die er niet bij waren, daar toch van kunnen leren? Met de Vakmanschapp. In deze app wordt kennis en ervaring gedeeld en kunnen collega's reageren en hun waardering laten zien.

Decentrale kennisoverdracht

De meeste beroepsmedewerkers van Brandweer Zuid-Limburg zijn gestationeerd op vaste locaties, verspreid over de regio. Vrijwillige brandweerlieden zijn daar in de praktijk niet vaak aanwezig. Dat maakt het lastig om kennis aan elkaar over te dragen. Het Centrum voor Vakmanschap zocht een oplossing om bij te dragen aan de continue ontwikkeling van vakmanschap van alle medewerkers.

Uitdaging

De ambitie is scherp: bijdragen aan kennisoverdracht, vergroten van betrokkenheid en het uitdagen van medewerkers om hun vakkennis te blijven ontwikkelen. Van brandweerlieden, ondersteunend personeel en vrijwilligers. Met een methodologische aanpak doorgrondden we de behoeftes van zowel organisatie als eindgebruikers en maakten we een app die verleidt tot interactie.

Service design

Betawerk ontwikkelde deze app in co-creatie met het Centrum voor Vakmanschap. Met een werkgroep onderzochten we hoe de app van meerwaarde kon zijn voor de eindgebruiker. We betrokken alle stakeholders, schreven samen user stories en rangschikten deze, om zo de kern van de app te bepalen. Zo ontstond zowel een sterk concept als groot draagvlak bij stakeholders voor de oplossing.

User stories schrijven
Model user story
Overleg over stories
Persona's uitwerken

Social app: persoonlijke lessen

Binnen de app vertellen medewerkers over hun ervaringen, zoals wat een brandweerman zag en meemaakte tijdens het blussen van een loodsbrand. Anderen kunnen daarvan leren, hun collega's bevragen en hen van feedback voorzien. Ook is de app een rijke bron voor naslagwerken zoals eindverslagen van incidenten. 

Besloten app

De app is exclusief bedoeld voor medewerkers van Brandweer Zuid-Limburg. Op basis van een koppeling met de personeelsadministratie van de brandweer krijgen medewerkers automatisch toegang tot de app. Toch nieuwsgierig? Bel ons dan. We nemen je graag mee in de demo-versie.

Brandweer Vakmanschapp - Kennisoverdracht door social app
Brandweer Vakmanschapp - Kennisoverdracht door social app
Website Vakmanschapp ›