Case

Humankind

Humankind is de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk van Nederland. Betawerk pakte de uitdaging op om van Humankind een leading organisatie te maken op online gebied, zowel qua presentatie als qua dienstverlening.

Drupal Splash Awards

Bijna 24.000 kinderen komen wekelijks naar de ruim 450 kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra en peuterspeelzalen van Humankind. Goede communicatie met de ouders van deze kinderen is essentieel, zeker wat betreft informatievoorziening en de mogelijkheid tot het maken van afspraken.

"Naast het feit dat er een nieuwe website moest komen, wilden we ook weten hoe we op die site op een nieuwe manier met onze klanten konden communiceren. Betawerk is met die vraag aan de slag gegaan."

Leon Sevriens, manager ICT, Humankind

Humankind: Kinderopvang? Kindontwikkeling

Digitale reorganisatie 

De online communicatie van Humankind was echter verouderd. De website gaf geen goed beeld van de individuele vestigingen en de juiste informatie was moeilijk te vinden. Het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een rondleiding was ingewikkeld. Voor Humankind was het bovendien belangrijk om in de toekomst klanten online aan zich te kunnen binden, om online service te kunnen verlenen en de passie en visie van de organisatie eigentijds presenteren. Kortom: Een digitale reorganisatie was noodzakelijk. Alle 2000 medewerkers van Humankind moesten in dit proces worden meegenomen.

Landingspagina's voor Peuteropvang, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Landingspagina's voor Peuteropvang, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

Praktische informatie leidend

Door de Service Design-methode te gebruiken, kregen we helder op welke zaken de online communicatie van Humankind zich moet richten. Samen met een werkgroep van medewerkers uit alle geledingen van de organisatie werden klanten van Humankind geïnterviewd. Hieruit kwam naar voren dat praktische informatie, zoals locaties, sfeerimpressies, kosten, beschikbaarheid en aanmelden, leidend bleek voor de klanten. Dit perspectief is daarom het uitgangspunt in de online communicatie van Humankind.

Humankind: zoek een locatie en bereken de prijs

Ontzorgen en ondersteunen

Vanuit dit perspectief is een online missie ontwikkeld: ouders binden door hen te ontzorgen in het organiseren van kinderopvang en actief te ondersteunen met de opvoeding van hun kind. Centraal in de online communicatie is de nieuwe website, met servicegerichtheid, de locaties, ervaringen van ouders, flexibiliteit en gebruiksgemak als uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een makkelijk te gebruiken site, waarop beeld leidend is en versterkt wordt door een korte tekst. Iedere locatie heeft een eigen landingspagina, met prominent de onderscheidende kwaliteiten en knoppen voor de belangrijkste acties. Overal staat de mogelijkheid tot direct en persoonlijk contact centraal.

"Ouders zijn enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid van de site. Ook de eigen organisatie voelt zich veel meer verbonden met de site: locatiemanagers kunnen hun eigen vestiging beter presenteren."

Leon Sevriens, manager ICT, Humankind

Humankind - Online klanten binden en service verlenen
Humankind - Online klanten binden en service verlenen
www.humankind.nl