Case

Trajekt

Samen met én dichtbij de mensen: Trajekt is dé welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland. Voor deze grote organisatie, ontwikkelde Betawerk een nieuwe website én een gezamenlijke contentstrategie, gericht op eigenaarschap en het uitdragen van waar Trajekt voor staat.

Trajekt streeft naar volwaardig leven voor de inwoners van Maastricht en het Heuvelland. De organisatie is prominent vertegenwoordigd in de regio: Naast een groot team van medewerkers, zijn er ruim 900 vrijwilligers actief voor Trajekt en wordt er samengewerkt met onder meer gemeenten, scholen, buurtnetwerken, verenigingen, bedrijven en andere welzijnsorganisaties. Ter ondersteuning en versterking van al het werk in de regio, is een goede online aanwezigheid essentieel voor Trajekt.

Trajekt website op iPad

Draagvlak en activatie medewerkers

De website van Trajekt was de afgelopen jaren verouderd geraakt, zowel qua uiterlijk als qua gebruik. Een nieuwe website was daarom noodzakelijk. Trajekt legde, naast de vraag om deze site te bouwen, nog twee extra uitdagingen aan Betawerk voor: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de organisatie de nieuwe website gaat dragen én hoe laten we de site aansluiten op onze visie?

Decentraal contentmodel

Trajekt wil via de website laten zien dat haar medewerkers actief zijn in de haarvaten van de regio. De nieuwe site moest daarom een actuele en levendige weergave bieden van initiatieven van Trajekt in Maastricht en het Heuvelland. Daarom koos Betawerk voor de realisatie van een decentraal contentmodel, waarbij medewerkers en vrijwilligers in het vervolg zélf content konden aandragen en plaatsen.

Trajekt website op iPhone

Makkelijk en snel content plaatsen

Hiervoor stelde Betawerk samen met Trajekt richtlijnen op, die ervoor moeten zorgen dat de content aansluit op de visie van de organisatie. De content bestaat uit aantrekkelijke foto’s, activerende koppen, korte teksten en is geschreven in eenvoudig te begrijpen. Door medewerkers vanaf het begin mee te nemen in het ontwikkelproces van de website en hen vervolgens te trainen, kunnen zij nu makkelijk en snel content plaatsen.

Enthousiaste reacties

De reacties op deze nieuwe manier van werken zijn enthousiast. De welzijnswerkers en vrijwilligers van Trajekt voelen zich mede-eigenaar van de nieuwe website. Dit blijkt ook uit de cijfers: Gemiddeld staan er maandelijks zo'n 80 berichten op de website; altijd actueel en geheel volgens de ontwikkelde kwaliteitsrichtlijnen. Sleutel voor het succes zijn twee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe redactiemodel. Zijn doen de laatste checks, helpen waar nodig en activeren collega's om mee te doen.

Trajekt - Welzijn voor iedereen; een website van iedereen
Trajekt - Welzijn voor iedereen; een website van iedereen
www.trajekt.nl